News and Information

Malay Mail
03 Nov 2021
  European Central Bank
AP News
28 Oct 2021
  European Central Bank
Regina Leader Post
09 Sep 2021
  European Central Bank
Asian Development Bank
02 Sep 2021
  Armenia;   Azerbaijan;   Georgia;   Kazakhstan;   Kyrgyz Republic;   Mongolia;   Tajikistan;   Turkmenistan;   Uzbekistan
EU Reportor
09 Aug 2021
  European Central Bank
European Investment Bank
02 Aug 2021
  European Union;   Germany
Hellenic Shipping News
15 Jul 2021
  European Central Bank
Upnewsinfo.com
05 Jul 2021
  European Central Bank
Public Radio of Armenia
07 Apr 2021
  Armenia;   United States
Radio Free Europe Radio Liberty
29 Mar 2021
  Armenia
Public Radio of Armenia
09 Mar 2021
  Armenia;   Republic of Korea
Public Radio of Armenia
18 Feb 2021
  Armenia
Reuters
21 Jan 2021
  European Central Bank
Public Radio of Armenia
12 Jan 2021
  Armenia
Politico
22 Dec 2020
  European Central Bank
Reuters
16 Dec 2020
  European Central Bank
Reuters
15 Dec 2020
  European Central Bank